add Şiir Ekle   user Şair Girişi    register Kayıt  

Gerçek Şiiri

Gerçek Şiiri

Fussilet Suresini oku
Elliüçüncü ayeti oku
Kur'an ayetleri Kainatta
İnsanın iç aleminde karşılıklarında
Gerçek ,delilleriyle Kur'an da

Kainatta okunuyor ayetleri
Gönüllerde yazılı ayetleri
Gerçeğin ta kendisi ayetleri

Ali İmran Suresi ni oku
190-191.ayetleri oku
Göklerin ve yerin yaradılışında
Gündüz ve gecenin oluşunda
Ard arda gelişinde
Akıl sahipleri için
Delillerle ayetler Kur'an da

Kur'an'ın kilidi Allah'ta
Korumasi Allah'ta
Allah'ın izniyle Kainat ta Kuantum fiziğinde

Maddenin ve insanın
Şeytanın şerrinden korunması
Insanların şerrinden korunması
Kur'an da Euzu Besmeleyle Nas suresiyle duayla
Allah'tan istenmekte

Atomlar maddede
7 oktilyon atom insanda
Boşluklar atomlarda
1100 km/sn hız elektronda

Allah'ın koruması bilimde
Atomaltı parçacıklar dünyasında
Kuantum fiziğinde

Maddeye asla dokunamayız
Kuantum fiziğiyle internette
Yüzlerce yazı aynı müşterekte
Bilimsel aynı gerçeklikte

Tamamına yakın boşluk
Yani hiçlik atomda
Yedi oktilyon atom insanda
1100 km/sn hız elektronda

Atomda dış yörüngede
Eksi yüklü elektron dönmekte
Komşu atom dış yörüngede de
Eksi yükler bir birini itmekte

Uçak pervanesi dönüşü gibi
Boşlukların görünmediğı
Yanıltıcı görünüm algısı gibi
Oluşmakta tamlık sertlik algısı

Madde madde değmesinde
Madde içi sahada
Madde insan değmesinde
Dış yörungede
Birbirlerini itmede elektronlar

Dokunma yanıltıcı algısı
Sadece beyne giden sinirde
Bir angströmlük mesafede
Elektronlar arası itmeyle
Temas durmakta

Sebe suresi 3.ayetle
Zerreye zerrenin büyüğune Ķüçüğüne Allahın hakimiyetı belitilmekte
Kuantum fiziğiyle belirtilmekte
Atomlar birbirine bu itmeyle
Dokunamamakta

Yalnız dokunmada değilde
Beş duyunun tümünde
Aynılarınn varit olduğu
Tüm bilimsel yazılarla internette

Afakta ve insan iç aleminde
Aynen varit delilleriyle Kur'an
Her an kalbimizde

Unutmamalı ki ateş yakınında
Yaklaşan el çekilmekte
Ateş el ile temas etmemekte
Dışta atomlar arası itmeyle
Bir angströmlük mesafede
Dokunma durmakta

Kur'an madde insan Kainat
Allah tarafından korunmakta

Beyne giden sinirlerle
Yanıltıcı algı oluşmakda

Ancak Kur'an a ve Amentü
Duasındaki belirtilenlere
Saygısızlık bir yana insan Allah
Karşısında bu gerçeklerde acziyetinde
Acziyetini bilmeli
saygısızlığı da asla
Düşünmemeli halde

Maddi yönden ilmi esaslar ortada
Bunlar karşısında insanın hiç olduğu ortada
Allah'ın karşısında maddeten insanın ve maddi evrenin hiç olduğu ortada

Gerçek manevi dünyanda
Gerçek Kur'an ayetlerinde
Gerçek şeytan a nefsine uyup uymadığında
Gerçek Allah'a ibadetinde
Gerçek Allah'i zikrinde

Gerçek topluma doğrulukla hizmet ve yardımında
Gerçek Bakara suresi 30.ayette
Gerçek Allah'ın halifesi olmanda
Gerçek Allah'ın halifeligine yaraşır
İnsan olmanda

Ceyhan Arkun
Aksaray

Yayınlanma:
Düzenleme:

Şiir Teması (Konusu): Allah'ın kudreti

Şiiri Paylaşın
tweet facebook

209 kez okundu.

Gerçek Şiiri İçin Yorum Yaz...

Bu şiir hakkında henüz yorum yazılmamış.
İlk yorumu üstteki formu kullanarak yazabilirsiniz.

Benzer Ceyhan ARKUN Şiirleri:

Son Eklenen Şiirler: